La historia de Microsoft Corporation inició el 4 de abril ...